Remco Leuverink
Contemporary Drawing

Fine Art Photography
Background
ContactContemporary Drawing
In his Open Drawings (open mind, open space, open for interpretation) he researches the essence of line and form, structure and light, time and space. The drawings are made by drawing very slowly several layers of graphite, pierre noire and/or sanguine pencil on conservation or cotton matboard. The fine grainy structure that appears as a result of this process can give associations to photography or printing techniques. While observing the work one might wonder whether it is really handmade, but on close up one can see that all works are unique. The interaction between inspiration and virtuosity, that also can emerge in the performance of a pianist for example, forms a common thread in his work.

His main sources of inspiration are contemporary classical music (among others Pärt, Scelsi and Feldman), primeval nature and antitheses (both visual and philosophical). The drawings can be seen as a personal and pure visualization of those sources.

Antitheses
Antitheses

Fine Art Photography
Photography means drawing with light. He literally applies this definition to his photographs. It enables him to explore lines, forms and structures in search for the essence and beauty of small and often overlooked subjects, in places where culture and nature overlap.

All photographs are shot with a Leica M camera and are available as limited edition archival inkjet prints on fine art photographical paper. Many of them combine original drawing and printing techniques.

  Remco Leuverink

Biografie

Hedendaagse tekenkunst
In zijn tekeningen Open Drawings (open geest, open ruimte, open voor interpretatie) onderzoekt hij de essentie van lijn en vorm, structuur en licht, tijd en ruimte. De tekeningen zijn gemaakt door met grafiet, pierre noire en/of sanguine potlood zeer langzaam meerdere lagen op museumkarton aan te brengen. De fijne korrelige structuur die tevoorschijn komt als resultaat van dit proces kan associaties oproepen met fotografie of druktechnieken. Tijdens het observeren van zijn werk kan men zich verwonderen of het wel echt met de hand gemaakt is, maar van dichtbij ziet men dat alle werken uniek zijn. De interactie tussen bezieling en virtuositeit, zoals dat ook voor kan komen bij een optreden van een pianist bijvoorbeeld, vormt een rode lijn in zijn werk.

Zijn voornaamste inspiratiebronnen zijn de hedendaagse klassieke muziek (van o.a. Pärt, Scelsi en Feldman), de ongerepte natuur en antitheses (zowel visuele als filosofische tegenstellingen). De tekeningen kunnen gezien worden als een persoonlijke en pure visualisatie van deze bronnen.


AntithesesAntitheses

Kunstfotografie
Fotografie betekent tekenen met licht. Hij past deze definitie letterlijk toe in zijn foto’s. Het geeft hem de mogelijkheid om lijnen, vormen en structuren te verkennen al zoekende naar de essentie en schoonheid van kleine en vaak over het hoofd geziene onderwerpen, op plaatsen waar cultuur en natuur elkaar overlappen.

Alle foto’s zijn gemaakt met een Leica M camera en beschikbaar als archival inkjet prints in beperkte oplage op fine art fotopapier. Vele werken combineren originele teken- en druktechnieken.